Regulamentul concursului

“Raspunde la intrebari, afla ce tip de calator esti 
Si poti castiga 3 carti de la Editura Litera pentru vacanta ta!”


Perioada de desfasurare a concursului: 
14 august – 2 septembrie 2019
Data extragere premii: 3 septembrie 2019, ora 12:00

Organizatorul 

Organizatorul concursului “Raspunde la intrebari, afla ce tip de calator esti si poti castiga 3 carti de la Editura Litera pentru vacanta ta!” este S.C Accent Travel & Events S.R.L cu sediul in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 215, sector 2, telefon: 40 21 314-1980, fax + 40 21 314-1981, înmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/7734/1999, Cod Unic de Inregistrare RO12097170, reprezentata prin domnul Lucian Boronea in calitate de Director General, numita in cele ce urmeaza ”Organizatorul”, adopta prezentul Regulament, in urmatoarele conditii: 

Participarea la acest concurs implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare „Regulament”) precum si obligativitatea respectarii acestora de catre toti Participantii.

Regulamentul, precum si detaliile concursului, sunt disponibile gratuit oricarui solicitant pe site-ul oficial al Organizatorului, www.accenttravel.ro, pe toata perioada desfasurarii Concursului.


Scopul

Prezentul concurs este organizat si se desfasoara in conformitate cu prevederile legale referitoare la desfasurarea loteriilor publicitare, asa cum sunt acestea reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata (republicata) si are ca scop promovarea brandului Accent Travel & Events.


Locul de desfasurare a concursului

Promotia este organizata si se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei, in mediul online, pe website-ul www.accenttravel.ro, pe pagina https://accenttravel.ro/travel-quiz


Durata Concursului

Concursul se desfasoara in perioada 14 august – 2 septembrie 2019, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, pe pagina https://accenttravel.ro/travel-quiz


Conditii de participare 

La Concurs poate participa orice vizitator online al website-ului www.accenttravel.ro cu varsta de peste 18 ani si care are capacitate deplina de exercitiu (denumit in continuare „Participant”). Participantii trebuie sa raspunda la cele 8 intrebarile din chestionarul online  https://accenttravel.ro/travel-quiz
In plus, Participantii trebuie sa completeze campurile cu datele personale (nume, prenume, adresa de email si telefon) pentru a putea fi contactati in cazul in care sunt alesi castigatori ai concursului.
Datele completate trebuie sa fie valide la data extragerii si in perioada contactarii de catre Accent Travel & Events a Participantului castigator conform capitolului „Acordarea premiilor”, ca urmare a tragerii la sorti organizata cu ajutorul website-ului www.random.org, altfel va fi descalificat. 

Toti Participantii trebuie sa fie rezidenti sau sa aiba domiciliul in Romania. Angajatii Organizatorului, precum si sotii si rudele acestora pana la gradul al II-lea inclusiv, nu pot participa la Concurs.


Mecanismul de desfasurare a Concursului

Poate participa la Concurs orice vizitator online care acceseaza https://accenttravel.ro/travel-quiz si completeaza chestionarul online intre 14 august 2019 – 2 septembrie 2019, ora 23:59:59.
Tragerea la sorti va avea loc pe data de 3 septembrie 2019, ora 12:00, iar castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti cu ajutorul website-ului www.random.org.


Premiile concursului

Concursul va avea 3 castigatori, cate unul pentru fiecare categorie de calatori care rezulta in urma completarii chestionarului online: 1 castigator pentru Pachetul Calator Romantic, 1 castigator pentru Pachetul Calator Aventurier, 1 castigator pentru Pachetul Calatorul Sofisticat. 

Premiile pentru Pachetul Calator Romantic constau in 3 carti ale Editurii Litera, dupa cum urmeaza:

•    Povestea mea de Michelle Obama
•    Fete rebele Volumul 1
•    Fete rebele Volumul 2

Premiile pentru Pachetul Calator Aventurier constau in 3 carti ale Editurii Litera, dupa cum urmeaza:

•    Planeta noastră de Alastair Fothergill, Keith Scholey
•    Enciclopedia spațiului de David A. Aguilar
•    Titani ai istoriei. Giganții care ne-au modelat lumea de Simon Sebag Montefiore

Premiile pentru Pachetul Calator Sofisticat constau in 3 carti ale Editurii Litera, dupa cum urmeaza:


•    Călătorii pentru o viață. 500 de locuri unice -  National Geographic
•    Ocolul pământului în 80 de minuni. Destinații de vis pe cinci continente
•    Frica. Trump la Casa Albă de  Bob Woodward

Premiile se vor acorda conform conditiilor specificate in prezentul Regulament.


Tragerile la sorti

Tragerea la sorti pentru acordarea Premiilor (3 pachete a cate 3 carti fiecare) se va realiza in data de 3 septembrie 2019, ora 12:00, la sediul Organizatorului din Soseaua Mihai Bravu nr. 215, Sector 2, Bucuresti si se va face prin metode electronice, fara posibilitatea interventiei umane in algoritmul de selectare a Castigatorilor, in fata unei comisii formate din trei persoane desemnate de Organizator, cu ajutorul website-ului www.random.org.
In urma tragerii la sorti, comisia de extrageri va incheia un proces verbal de desemnare a celor 3 castigatori.

Pentru desemnarea Castigatorilor, toate informatiile colectate (nume, prenume, adresa email, nr. telefon) vor fi inregistrate intr-o baza de date (denumita in continuare „Baza de Date”) administrata de Organizator, prin aplicatia  www.quiz-maker.com.

La tragerea la sorti participa toate inregistrarile Participantilor care indeplinesc conditiile de participare la Concurs.  

Pentru tragerea efectiva la sorti se va folosi doar campul „adresa de email”, cu ajutorul site-ului www.random.org
In situatia in care unei inregistrari nu-i sunt asociate toate campurile completate cu informatii corecte si complete, inregistrarea nu va fi valida.


Acordarea premiilor ca urmare a tragerilor la sorti

Organizatorul va incerca sa contacteze telefonic de cinci ori fiecare Participant castigator, la numarul de telefon definit ca fiind numar de telefon de contact completat in chestionarul online in ziua in care s-a efectuat tragerea la sorti, precum si pe parcursul a 72 ore de la momentul organizarii extragerii, pentru a furniza detalii despre modalitatea prin care poate intra in posesia Premiului si despre conditiile necesare pentru acordarea Premiului conform prezentului Regulament. 

In cazul in care nu se va putea intra in contact cu Participantul castigator pe numarul de telefon principal in decurs de  72 ore de la tragerea la sorti, atunci Participantul va fi declarat necastigator si se va organiza o noua tragere la sorti cu ajutorul website-ului www.random.org.

Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care Participantul castigator nu raspunde la apelurile consultantilor Accent Travel & Events, nu se afla in aria de acoperire, are serviciul de mesagerie vocala neactivat sau nu are spatiu disponibil pentru primirea de mesaje vocale, are telefonul defect, nu are serviciul roaming activat, nu primeste e-mailuri, nu isi verifica contul de e-mail pe parcursul celor 72 de ore de la tragerea la sorti sau pentru orice situatii in care acesta nu va putea fi contactat in termenele mentionate in prezentul Regulament. 

In timpul convorbirii telefonice, Participantul castigator va fi rugat sa furnizeze informatii detaliate (numele complet, adresa pentru expedierea coletului cu premiile castigate – 3 carti de la Editura Litera.

In cazul in care Participantul castigator intruneste toate conditiile de acordare a Premiului, conform celor descrise in prezentul Regulament, i se vor comunica detaliile referitoare la intrarea in posesie a premiilor.     

Participantul castigator consimte ca numele si premiile acordate sa fie facute publice pe reteaua de socializare Facebook, impreuna cu fotografii sugestive postate in conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 art. 42 (2).

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nu pot fi convertite in bani.

Organizatorul va transmite prin curier si va suporta cheltuielile aferente transportului pentru cartile castigate in urma tragerii la sorti pentru toti  castigatorii concursului.

Conditii de acordare a premiilor
    
Premiile vor fi acordate Participantilor castigatori daca indeplinesc toate conditiile de mai jos:
    Participantii castigatori sa nu fie declarati descalificati ca urmare a nerespectarii prezentului Regulament
    Participantii sa fie de acord cu prelucrarea datelor personale in conformitate cu prevederile prezentului Regulament
    Comunicarea cu Participantii castigatori sa fie posibila in termenele mentionate in prezentul Regulament
    Participantii castigatori trebuie sa faca dovada identitatii lor, sa prezinte toate documentele solicitate si sa semneze procesul verbal de primire sau de acceptare a Premiului 
    Participantii castigatori trebuie sa aiba varsta peste 18 ani si capacitate deplina de exercitiu la data declararii lor drept castigatori.


Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Organizatorul se angajeaza sa nu foloseasca datele personale ale Participantilor, obtinute ca urmare a desfasurarii Concursului, decat in scopul derularii prezentei loterii publicitare in conformitate cu acest Regulament. 

Datele personale prelucrate de Organizator sunt cele: numele, prenumele, adresa de email, nr. de telefon ale Participantilor.

In cadrul concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta public numele Castigatorului si Premiile oferite acestuia, in conformitate cu legislatia in vigoare. Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor.

Participantii au dreptul de a solicita prin email la office@accenttravel.ro stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001, precum si a Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private. In acest sens, Organizatorul garanteaza persoanelor fizice participante la aceasta Promotie urmatoarele drepturi conform art. 12-15 si art.18 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date:
    Dreptul de a fi informati 
    Dreptul de a avea acces la date
    Dreptul de interventie asupra datelor 
    Dreptul de opozitie la prelucrarea datelor.

Organizatorul are obligatia sa respecte prevederile Legii 677/2001 referitoare la protectia persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Organizatorul este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 15243.


Modificarea Regulamentului

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/intrerupe/prelungi oricand desfasurarea acestui Concurs, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului inainte de data la care va intra in vigoare, printr-un act aditional la prezentul Regulament, care va fi publicat pe site-ul Organizatorului, www.accenttravel.ro, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Pana la data unei eventuale modificari a Concursului, Organizatorul va respecta conditiile stipulate in prezentul Regulament.

Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de catre Participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt afisate pe pagina de internet a Concursului.

Organizatorul nu poate garanta accesul continuu, neintrerupt si sigur la website-uri sau la aplicatii si nu este responsabil pentru intreruperile Promotiei sau a accesului la website/aplicatie generate de probleme tehnice sau alte evenimente care sunt in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

In situatia in care Promotia este intrerupta/suspendata, Organizatorul va acorda premiul castigatorului desemnat pana la data suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prezentul Regulament. 

Orice modificare adusa prezentului Regulament urmeaza sa produca efecte la data publicarii pe pagina de internet a Organizatorului, in sectiunea dedicata Promotiei: https://accenttravel.ro/travel-quiz

Publicitate

Prezentul Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si poate fi consultat pe site-ul oficial al Organizatorului, www.accenttravel.ro, in sectiunea dedicata Concursului, pana la data de 10 septembrie 2019.

Participarea la Concurs implica acordul Participantului castigator ca numele lui sa poata fi publicat si utilizat gratuit de catre Organizator in orice material publicitar.

Reclamatii si litigii

Orice reclamatie care are legatura cu desfasurarea Promotiei va fi adresata in scris Organizatorului, la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

Accent Travel & Events

    

© 1999 - 2021 Accent Travel & Events SRL. Toate drepturile rezervate
ANPC Romania | Solutionarea Litigiilor
Licenta turism: Nr. 354/18.12.2018 | Polita de asigurare nr. 55677 (valabila pana la 15.11.2022) | Certificat ISO 9001 | Pentru veridicitatea informatiilor click AICI.

Certificari IATA
Vacante cu plata online